top of page

Ungforsk på NMBU

På Ungforsk NMBU kan du få oppleve realfag, teknologi og forskning på nært hold gjennom et forrykende vitenshow og aktiviteter ledet av vitenpedagoger og studenter!

Vi setter i gang årets UngForsk med en skikkelig pangåpning.

Vitenparkens superformidler «Forsker-Frederic» digger vitenskap – han disker derfor opp med sine favoritteksperimenter for å spre entusiasmen. Artigere måte å lære om vitenskap og bærekraft på finnes ikke!

Etter en liten pause vil elvene gå videre til sine valgte aktiviteter. Alle aktivitetene foregår fysisk og vil bli ledet av en dyktig pedagog fra vitenparken.

Program

08:30 Oppmøte pulje 1
09:00 Vitenshow
10:00 Valgt aktivitet
11:30 Lunsj
12:00 Avslutning

10:00 Oppmøte pulje 2
10:30 Vitenshow
11:30 Lunsj
12:00 Valgt aktivitet
13:30 Avslutning

Aktiviteter

Vitenparkens pedagoger har laget tre aktiviteter for UngForsk. Man setter opp en prioritert rekkefølge over ønskede aktiviteter da det er begrenset med plass. Dersom du melder din klasse/gruppe ønsker forskjellige aktiviteter må man sende inn flere påmeldinger.

Aktivitet 1: Micro:bit-orientereing på Campus Ås (Programmering)
Vi holder orienteringsløp på Norges flotteste universitetscampus! Men istedenfor poster med fysisk stempel bruker vi micro:bit-er som sender digitale stempel en micro:bit-mottaker. Og micro:bit-mottakeren, den skal vi aller først programmere selv!

Aktivitet 2: Vitenparken ansetter insekter
Alle spiser vi mat, men det er sjelden vi tenker på den reisen maten har gjort før vi putter den i munnen, eller hvilke faktorer som faktisk kan føre til at maten ikke dukker opp på tallerken. På matens reise fra ingenting til ferdig produkt spiller naturen en stor rolle, og insekter kan gjøre jobben både lettere og vanskeligere.

 

Bli kjent med insektene som jobber gratis for at du skal få sunn mat på bordet. Er de en del av en bærekraftig fremtid? Vi utfører forsøk med skadedyr og nyttedyr, lærer om samspill i naturen og forskningen som foregår på noen spesifikke utfordringer i matproduksjon.

 

Aktivitet 3: CRISPR
Vi tar et dypdykk inn i våre geners verden. Innen dagens bioteknologi er CRISPR det nye hotte. Det sies å være det største gjennombruddet siden DNA ble oppdaget.  Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så revolusjonerende i forhold til tidligere genmanipulering?

FNs bærekraftmål nummer 2 handler å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.». I 2019 var 688 millioner mennesker rammet av sult.  Omtrent 9% av verdens befolkning!  Med økende befolkningsvekst blir vi flere mennesker på jorden som må ha mat.  For at færre skal sulte må flere ha tilgang på næringsrik mat.  Samtidig må vi ta vare på naturressursene og det biologiske mangfoldet på jorda. Hvordan skal vi utrydde sult på en bærekraftig måte? Kan CRISPR være redningen?

Elevene får innsikt i hvordan CRISPR Cas9 fungerer på mikronivå og hvordan denne teknologi kan være en del av løsningen på sultkatastrofen. Samtidig må elevene heve blikket i en engasjerende diskusjonsoppgave om muligheter og utfordringer ved bruk av CRISPR Cas9 for å nå bærekraftmål nummer 2.

 

Hvordan bruke CRISPR teknologi til å minske sult i verden? Hvilke mulige dilemmaer og avveginger vil man kunne stå ovenfor, og hvilke evt. konsekvenser vil kunne oppstå?  Elevene må selv presentere sine resultat og argumentere for valgene de har tatt.

Aktiviteter
bottom of page