Påmelding NMBU

Valg av oppstartstidspunkt for Ungforsk, og valg av aktivitet.

Lærer melder seg på med klassen sin.

Vi har fått ekstra plasser ledige onsdag 28. september med oppstart 8:30.