top of page

Påmelding NMBU

Valg av oppstartstidspunkt for Ungforsk, og valg av aktivitet.

Lærer melder seg på med klassen sin.

Vi har fått ekstra plasser ledige onsdag 28. september med oppstart 8:30.

bottom of page