top of page
ungforsk-bilde-DNA.jpeg

Workshop 1:

Gå inn i virtuelle bygg

Tenk deg at du kan se alle detaljer i et hus før det blir bygd, slik at feil kan rettes og løsningene du har planlagt kan bedres før du starter byggingen. Ved hjelp av VR-briller kan du se deg rundt i et virtuelt bygg der de har prosjektert løsninger. Raskt finner de fram til feil og forbedringspunkter.

I denne workshopen får elevene mulighet til å se seg rundt i et slikt virtuelt bygg og løse enkle oppgaver med hjelp fra studentene og fagpersonene fra OsloMet.

bottom of page